LIBRARÍA PARA O MANEXO EFICIENTE DE DICIONARIOS DE GRAN TAMAÑO (LIBNADFA)

Copyright 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 María Nieves Fernández Formoso, Francisco Mario Barcala Rodrí­guez, Jorge Graña Gil .

A libraría desenvolvida distribúese baixo os termos da Licenza Pública Xeral de GNU versión 3.

english | galego | español
XHTML 1.0 Strict Válido CSS Válido!